Kami & Curtis PreWedding Highlight (2016-05-03)

Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-Pre-Wedding-Kami-Curtis-02

Kami & Curtis 俾左好大既自由度同信任我地既團隊,拍攝當日天氣不似預期,去唔到原定左既拍攝地方!但最後透過我地團隊既即時應變,拍攝出一輯更有特色既 PreWedding 相片!
跳出傳統 PreWedding 框框,其實香港仲有好多特別既地方㗎!

Photos by ViWACrews (WhatsApp: 94773377, info@viwaproduction.com)

Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-Pre-Wedding-Kami-Curtis-03

Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-Pre-Wedding-Kami-Curtis-04

Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-Pre-Wedding-Kami-Curtis-01

Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-Pre-Wedding-Kami-Curtis-05

Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-Pre-Wedding-Kami-Curtis-06

Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-Pre-Wedding-Kami-Curtis-07

Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-Pre-Wedding-Kami-Curtis-08

Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-Pre-Wedding-Kami-Curtis-09

Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-Pre-Wedding-Kami-Curtis-10