Shan & Billy Wedding Day Highlight

shan-billy-weddingday-alan-yiu-photography-viwa-production-10

恭喜哂 Shan & Billy
由婚禮前進行會議到今日大日子,多謝你地對我嘅信心,放手由我同我嘅團隊去為你地創作一張又一張照片,紀錄一段又一段動人嘅影片。
今日非常順利,賓客們都能夠盡興而回!
祝你地幸福美滿,新婚快樂!

Photo by Alan Yiu // Facebook // Website (Whatsapp: 98183456, Email: alan@viwaproduction.com)

shan-billy-weddingday-alan-yiu-photography-viwa-production-01

shan-billy-weddingday-alan-yiu-photography-viwa-production-02

shan-billy-weddingday-alan-yiu-photography-viwa-production-03

shan-billy-weddingday-alan-yiu-photography-viwa-production-04

shan-billy-weddingday-alan-yiu-photography-viwa-production-05

shan-billy-weddingday-alan-yiu-photography-viwa-production-06

shan-billy-weddingday-alan-yiu-photography-viwa-production-07

shan-billy-weddingday-alan-yiu-photography-viwa-production-08

shan-billy-weddingday-alan-yiu-photography-viwa-production-09