Suki & Joe Wedding Day Highlight

我相信,只有愛情、親情、友情環環緊扣才能夠編寫出動人故事。
而我地團隊就係要透過「情感」去捕捉每一個難忘既時刻!
再次多謝 Suki & Joe 既信任,當然仲有兄弟姊妹既全程投入啦~

Photo by Alan Yiu // Facebook // Website (Whatsapp: 98183456, Email: alan@viwaproduction.com)

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-01

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-02

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-03

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-04

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-05

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-06

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-07

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-08

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-09

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-10

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-11

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-12

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-13

恭喜 Suki & Joe,多謝你地對我地 ViWA 團隊嘅信任!今日又完成一個勁正嘅 Wedding Day!
祝你地新婚快樂,永遠幸福美滿!

Suki-Joe-WeddingDay-Alan-Yiu-Photography-ViWA-Production-14

10 Comments
  1. Pingback: mơ thấy cá lóc

  2. Pingback: cold war cheats free

  3. Pingback: dumps shop online

  4. Pingback: fake rolex

  5. Pingback: shared hosting

  6. Pingback: mơ thấy bếp lửa cháy

  7. Pingback: 사설토토

  8. Pingback: kimber 1911

  9. Pingback: Regression Testing

  10. Pingback: DevOps as a service

Comments are closed.